STATİK PROJEDE NEDEN STADİZAYNLA ÇALIŞMALIYIM?

Mimari yapıların statik projelendirmesinde STADİZAYN hem işverenler için hem de mimarlar için nitelikli bir çözüm ortağıdır. Nitelikli bir çözüm ortağı betimlemesini şirketimiz için söylememizin altı dolu çeşitli gerekçeleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır;

1.Düşünceler Hayata Geçer

Mimarların isteklerinin gerçekleşebilmesi ve projelerinin statik açıdan çözülmesi hem onlar hem de işverenler için memnun edicidir. Statik açıdan her projenin çözülmesi için o ofisteki mühendislerin yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. STADİZAYN bu anlamda tam bir yetkin mühendislik şirketidir. Bizler firma olarak sadece “betonarme yapı çözeriz, çelik yapıları çözemeyiz” demiyoruz. Ya da “30-40 m lik geniş açıklıklara sahip bir yerin çözümü maalesef yapamayız” da demiyoruz. Geniş mühendislik bilgi birikimi ve teorik portföyümüzle, yapı mühendisliğinde, şirketimizde çözümsüz bir konu bulunmamaktadır. Aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz için, STADİZAYN’la düşünceler hayata geçer diyoruz.

  • Betonarme yapı çözümleri (tüm yapı taşıyıcı sistemi alternatifleri dahildir)
  • Betonarme yüksek yapı çözümleri: Betonarme yapılarda 90 m üzeri yüksekliğe sahip yüksek yapı çözümleri uzmanlıklarımızdan birisidir.
  • Tüm çelik yapı çözümleri
  • Ekonomik çelik yapı çözümleri: Çelik yapıları ekonomik çözme konusunda iddialıyız. Sistem deneyimimizle ve derin bilgi birikimimizle ekonomik çelik çözümlerimizle, işverenlerimiz projelerimizle çok ciddi karlılık kazanmışlardır.
  • Ardgerme ve öngerme çözümleri: Geniş açıklıkların düşük yüksekliklerde betonarme çözümü STADİZAYN için mümkündür. Bu alandaki yetkinliğimizle mimari projelerin çözümünde çok önemli katkılar sunmaktadır.
  • İzolatörlü yapı çözümleri: Şiddetli deprem sırasında yapıya çok önemli katkılar sunan sismik izolatörlerin mühendisliği, bizim çözüm alt başlıklarımızdan birisidir.
  • Yapıların performans analizleri: Yapıları gerilme düzeyinde, çok şiddetli deprem altında analiz etmek ve yapının performansını belirlemek, yakın zamanın mühendislik anlayışıdır. Güncel mühendislik konularına vakıf olan şirketimizle deprem mühendisliği üzerindeki bu çalışmamız, uzmanlık alanlarımızdan birisidir.

Yapı mühendisliği, ciddi teorik bilgi ve proje tecrübesi ister. STADİZAYN’da  bu yetkinlikle hizmet etmekteyiz.

2.Ekonomik ve Güvenli Binalar

Yapıların çözümünde, yönetmelikler dahilinde güvenli ve ekonomik çözüm önceliğimizdir. Güvenli ve ekonomik bir çözüm optimum çözümdür. STADİZAYN, optimum çözümle işverene ekonomik anlamda önemli katkılar sunmaktadır. Mühendislik yetkinliğine göre optimum çözüme bir mühendis ne kadar yaklaşırsa o kadar işinde başarılı demektir. Çözümüne ve bilgisine güvenmeden fazla malzeme ile aşırı güvenli binalar yapmak mühendislik açısından uygun değildir. Yönetmeliklerde zaten güvenlik faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörlerin üzerine tekrar bir güvenlik faktörü ile fazla malzeme kullanmak uygun bir mühendislik yaklaşımı değildir. Bu sebeple optimum çözüme her zaman en iyi şekilde yaklaşan STADİZAYN, sizler için iyi bir çözüm ortağıdır. Birçok işverenimiz çözülmüş çelik ve betonarme projelerde tasarruf için bize başvurmaktadır. Bilhassa çelik projelerde %50’ye varan tasarruf oranlarımızla işverenlerimize ciddi ekonomik katkılarda bulunduk.

3.Çözüm Odaklıyız ve Alternatif Çözümler Sunarız

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile mimarlar işverenler için alternatifli mimari projeler hazırlamaktadır. İş gelişimi içerisinde de birçok çözüm sonuçları gerekmektedir. Birçok statik firma, çözümü olduğu halde hem bilgi yetersizliği hem de ilgi yetersizliğinden çözümsüz sonuçlarla geri dönüşleri olmaktadır. STADİZAYN emeğini esirgemeden işveren ve mimarları, tecrübeleri ve analizleri ile uygun şekilde yönlendirmekte ve çözüm üretmektedir. Tek bir çözüm yaklaşımı ile değil alternatifli çözüm yaklaşımı ile dönüş yapmaktadır.

4.Literatür ve Uluslararası Yönetmelik Takibi

Statik proje ofislerindeki inşaat mühendisleri mezun olduğu üniversitedeki öğrendikleri bilgileri %100 kullanmaktadır. Bu sebeple üniversitedeki teorik bilgilerin güzel bir şekilde öğrenilmesi ve hazmedilmesi iyi bir statik proje mühendisi için ilk adımdır. Bu bilgi birikimi üzerine inşa edilen statik proje tecrübesi ile yapı mühendisliği alanında deneyimli bir yetkin mühendis ortaya çıkacaktır. Statik proje yapan bir mühendis için hayat boyu okuma, öğrenme ve kendini yetiştirme süreci devam eder. Başarı için bu süreç kaçınılmazdır. Bu sebeple güncel konulardaki literatür takibi ve uluslararası yönetmeliklerin takibi STADİZAYN için önemli prensiplerden birisidir. STADİZAYN firması statik proje konusunda bir çözüm ortağı olduğu gibi tüm çalışanları içinde bir eğitim yeridir. Her çalışanın kendini geliştirme ve öğrenme süreci sürekli devam eder ve şirket tarafından bu yaklaşım desteklenmektedir. Çalışanlarımızdaki gelişim ve iyileşme ile işverenlerimize daha kaliteli bir hizmet imkânı elde etmekteyiz.

STADİZAYN şirketi “mimari projelerin gerçekleşmesi için tam farkındalığa sahip mühendislik bilgisi doğrultusunda, nitelikli statik proje hizmeti vererek insanlığa faydalı olmak” MİZYONU, ve “sürekli eğitim süreci devam eden ve çağın şartlarına ayak uyduran profesyonel bir ekiple, küresel ölçekte, uluslararası standartlarda, yapı inşasına mühendislik desteği vermek” VİZYONU ile 2021 yılında yola çıkmıştır.

Mustafa Güneş Çiftçioğlu-Y.İnşaat Mühendisi-STADİZAYN Kurucu